دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
AWT IMAGE
AWT IMAGE
AWT IMAGE

img_yw_news
پنجشنبه ۱۶ شهریور ۱۳۹۶

دستور العمل نقل و انتقال فرزندان اعضا هییت علمی

دستور العمل نقل و انتقال فرزندان اعضا هییت علمی ..

ادامه...

img_yw_news
پنجشنبه ۱۶ شهریور ۱۳۹۶

اعطا بورس هییت علمی

اعطا بورس هییت علمی ..

ادامه...

img_yw_news
سه شنبه ۳ مرداد ۱۳۹۶

فرایند درخواست پروپوزال نوآورانه

فرایند درخواست پروپوزال نوآورانه ..

ادامه...

img_yw_news
سه شنبه ۳ مرداد ۱۳۹۶

معرفی سامانه ملی فعالیتهای نواورانه و دانش پژوهی

معرفی سامانه ملی فعالیتهای نواورانه و دانش پژوهی ..

ادامه...

img_yw_news
سه شنبه ۳ مرداد ۱۳۹۶

فرایند درخواست دانش پژوهی

فرایند درخواست دانش پژوهی ..

ادامه...
 • معرفی واحد
 • معرفی واحد
 • معرفی واحد
 • معرفی واحد
 • معرفی واحد
 • راهنمای مراجعان
 • راهنمای مراجعان
 • راهنمای مراجعان
 • راهنمای مراجعان
 • تماس با ما
 • تماس با ما
 • تماس با ما
 • تماس با ما

متن

متن

متن

متن