دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

img_yw_news
دوشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۷

دستور العمل طراحی سوالات ارتقا و گواهی نامه

دستور العمل طراحی سوالات ارتقا و گواهی نامه ..

ادامه...

img_yw_news
پنجشنبه ۱۶ فروردین ۱۳۹۷

ضرورت به کار بردن ایمیل اکادمیک دانشگاه در سیستم پژوهشیار

ضرورت به کار بردن ایمیل اکادمیک دانشگاه در سیستم پژوهشیار ..

ادامه...

img_yw_news
پنجشنبه ۱۶ فروردین ۱۳۹۷

سامانه نقل انتقال دستیاران

سامانه نقل انتقال دستیاران ..

ادامه...

img_yw_news
پنجشنبه ۱۶ فروردین ۱۳۹۷

سامانه علم سنجی دانشگاه های علوم پزشکی کشور

سامانه علم سنجی دانشگاه های علوم پزشکی کشور ..

ادامه...

img_yw_news
پنجشنبه ۱۹ بهمن ۱۳۹۶

تغییر جدید شیوه نامه ارتقا اعضای هییت علمی در سال96

تغییر جدید شیوه نامه ارتقا اعضای هییت علمی در سال96. ..

ادامه...
 • معرفی واحد
 • معرفی واحد
 • معرفی واحد
 • معرفی واحد
 • معرفی واحد
 • راهنمای مراجعان
 • راهنمای مراجعان
 • راهنمای مراجعان
 • راهنمای مراجعان
 • تماس با ما
 • تماس با ما
 • تماس با ما
 • تماس با ما

متن

متن

متن

متن