دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

img_yw_news
سه شنبه ۱۸ مهر ۱۳۹۶

شیوه نامه درخواست گرانت تحقیقاتی جهت طرحهای پژوهش در آموزش در مرکز ملی تحقیقات راهبردی آموزش پزشکی

شیوه نامه  درخواست گرانت تحقیقاتی جهت طرحهای پژوهش در آموزش در مرکز ملی تحقیقات راهبردی آموزش پزشکی ..

ادامه...

img_yw_news
سه شنبه ۱۸ مهر ۱۳۹۶

ترفیع پایه اعضا هییت علمی سه ماه سوم سال نود شش

ترفیع پایه اعضا هییت علمی سه ماه سوم سال نود شش. ..

ادامه...

img_yw_news
سه شنبه ۱۸ مهر ۱۳۹۶

همایش و کنگرهای اخلاق حرفه ای که در نیمه دوم سال 96 برگزار می گردند

همایش و کنگرهای اخلاق حرفه ای که  در نیمه دوم سال 96 برگزار می گردند. ..

ادامه...

img_yw_news
سه شنبه ۱۸ مهر ۱۳۹۶

گرنت برای پژوهش در برنامه تحول آموزش علوم پزشکی

گرنت برای پژوهش در برنامه تحول آموزش علوم پزشکی. ..

ادامه...

img_yw_news
پنجشنبه ۱۶ شهریور ۱۳۹۶

دستور العمل نقل و انتقال فرزندان اعضا هییت علمی

دستور العمل نقل و انتقال فرزندان اعضا هییت علمی ..

ادامه...
 • معرفی واحد
 • معرفی واحد
 • معرفی واحد
 • معرفی واحد
 • معرفی واحد
 • راهنمای مراجعان
 • راهنمای مراجعان
 • راهنمای مراجعان
 • راهنمای مراجعان
 • تماس با ما
 • تماس با ما
 • تماس با ما
 • تماس با ما

متن

متن

متن

متن